Zrzuty ekranu panelu klienta w Vortal Cloud

Widok: Kupione pakiety
Vortal Cloud: Kupione pakiety

Widok: Lista artykułów

Vortal Cloud: Lista artykułów
Widok: Edycja artykułu
Vortal Cloud: Edycja Artykułu

Widok: Pakiet Pyramid

Vortal Cloud: Widok pakietu